Jeg er så lei


Har nettopp fått beskjed fra Brønnøysundregistret at min søknad om reservasjon mot disse personer er innvilget. Det gjelder i all media. NRK sender i staden reprisen NSB minutt for minutt. Hva galt har jeg gjort ??

Dobbeldans


Dobbeldans blir ikke det samme nå lenger i langrenn, for mye rett i koppen har det blitt. Jeg legger opp
med øyeblikkelig virkning

Norge blir Fattiglus


Vi hadde den luksus og ha delt landet opp i 19 fylker og 429 kommuner, med rundt 850 000 som jobber i offentlig sektor. Norge har ikke lengre råd til så mange fylker med ekstremt mange kommuner og et stort antall offentlig ansatte per borger. En økonomi basert på en allestedsnærværende stat er ikke bærekraftig, Sareptas krukke er snart tom, derfor må andel ansatte og produksjonen i privat sektor bli betydelig høyere. Vi kan ikke ha et samfunn hvor 1/3 lever på trygd, 1/3 jobber for staten og bare 1/3 deler jobber i produksjonen dvs i privat sektor I dag står nesten 700 000 personer i yrkesaktiv alder utenfor arbeidslivet. Med andre ord har hver fjerde arbeidsfør nordmann trygdeytelser som sin hovedinntektskilde, og andelen uføre bare stiger. Vi har verdens sunneste befolkning målt i blant annet levealder og folkehelse. Likefullt har vi Vestens største andel syke målt i andelen uføre i arbeidslivet. Hovedutfordringer for offentlig sektor må være for det første få ned kostnaden på produksjon av offentlig tjenester. For det andre må vi få ned andel ansatte i offentlig sektor. I dagens Norge er det blitt at et godt liv for stadig flere å være under statens vinger. Enten man er enkeltperson eller en organisasjon virker det som at flere drømmer om en fast post under statsbudsjettet.Små- og mellomstore bedrifter utgjør bærebjelken i norsk næringsliv. Vi må snarest legge grunnlaget for et bedre samfunn gjennom en bedre nærings og innovasjonspolitikk, reformering av trygdesystemet og effektivisering av offentlig sektor ? og ikke satse på en stadig krympende oljeformue.

Kjære Pave

Kjære Pave

Jeg skriver til deg Pave Frans fortsatt på norsk da jeg regner med at du kan det. Vel overstått sommer forresten! Vi synes nå liksom at tiden er kommet for at en ny nordmann blir utnevnt til helgen. Vi tenkte først å foreslå Per-Mathias Høgmo, men vi  vil ikke skape unødig splid i det norske folk.

Vi foreslår derfor noe hele landet kan stille seg bak. Noe udiskutabelt. Vi foreslår at Petter Northug jr. blir utnevnt til helgen. Dette er vår beste kandidat siden sankt Hallvard. Begrunnelsen er at han har vert Norges beste skiløper uten astmamedisin eller annet djevelskap ? unnskyld uttrykket Pave. Nå er vi smertelig klar over at paven kan tenkes å være skeptisk til nordmenn og langrenn etter mye styr i media den siste tiden Vi vil fremheve at Petter Northug er absolutt ren både innvendig og utvendig, ja akkurat som en helgen. Vi skjønner at det er hektiske dager for deg, og håper at du ikke abdiserer før Petter blir helgen. Erfaringsmessig kan det jo også trekke i langdrag å få utnevnt ny pave. Kardinalene kan jo bli sittende irriterende lenge å diskutere saken, før de fyrer på peisen.  På vegne av vanvittig mange. Lykke til.

Jeg tenner et lys


I dag tenner jeg et lys for Norsk langrenn: Lengsel, Glede, Håp og Fred.
· For lengsel: Martin Johnsrud Sundby lengter etter å bli frisk av astmaen.
· For glede. Over at ingen skal gå på astmamedisin
· For håp. Jeg håper at Petter Northug snart finner seg kvinnfolk
· For fred. Petter Northug synes at Martin Johnsrud Sundby er en sutterkopp.
Jeg tenner et lys i kveld og lar det brenne ned,
for lengsel, glede, håp og fred.
Men mest av alt for på denne lille jord, er mange flere enn skiløpere som bor

Journalister er blitt pingler!

I gamle dager var kritisk og selvstendig journalistikk et honnørord. Nå kan det virke som alle er livredde for å skille seg ut, mener noe annet enn andre og bevege seg utenfor det politisk korrekte og det de tror kollegene står for. Pressestøtten skulle jo bidra til en differensiert presse. Men vi har fått akkurat det motsatte. Og det gjør ikke saken bedre at også politikerne blir mer og mer like. En vanlig avisjournalist kan ikke lenger skrive 4-5 linjer uten å få navn og bilde av seg selv over eller under artikkelen. Det er heller ikke en forutsetning at "kjempeartikkelen" resultat av egen innsats, kanskje å sitere noen linjer fra en annen avis. Aviseiere og redaktører ansetter ikke journalister etter kompetanse, men politisk korrekthet. 

LøvetannbarnMai er løvetannens måned: Løvetannen har en spesiell evne til å sprenge seg gjennom asfalt, og på andre måter overleve og blomstre tross tilsynelatende umulige vekstvilkår det har vi alle sett. Et løvetannbarn som klarer seg -mot alle odds. Et barn som vokser under de mest ugjestmilde omstendigheter, under de mest ødeleggende familieforhold, de vanskeligste sosiale kår.
Blir løvetannbarna sett?

Ekstremvær er snart normalvær

Det er bare å innstille seg på at dårlig vær blir hverdagen. Vi kommer fortsatt til å oppleve hvit jul, skiturer i romjul og stjerneklar nyttårsnatt. Nyt det når det skjer, for det skjer stadig sjeldnere. Snøsesongen beregnes å bli kortere over hele landet.

Klimaendringene vil gi store konsekvenser også i vårt nærmiljø. Vann- og avløpssystemene vil i mange byer ikke takle den forventede økte nedbøren. Store områder i Norge er utsatt for ulike typer skredhendelser. Det er en klar sammenheng mellom økt nedbør og økt risiko for skred.Økt nedbør langs hele kysten, særlig langs Sørlandskysten og på Østlandet vil skape problemer for vei og jernbane.

Om lag 25 prosent av alle strømbrudd her i landet skyldes trefall ved kraftlinjene. Ta vare på naturen og klimaet folkens, ditt bidrag reduserer denne utviklingen

Det er ingen skam å spy!

Jeg begynner på toppen med Kongehuset

Du og jeg betaler over statsbudsjettet en årlig overføringer til kongehuset på minst 460 millioner. Kongehuset har brukt over én milliard på tre år. Kongehuset får kritikk for dårlig vurderingsevner og økonomistyring, i tillegg for liten åpenhet rundt pengebruken

Etter kongen kommer Stortingspresident Olemic Thommessen med mest makt i Norge. Han har ikke oppgitt sine aksjer verdt 365 500.

  • Dette er pinlig og beklagelig, sier han

Så kommer vi til Rune Bjerke og DNB, som strekker seg åpenbart langt for å hjelpe en liten minoritet innen sin kundegruppe, nemlig de steinrike.

DNB sier at 2+2=3, men de spør også kunden: - Hva vil du at det skal bli?

Fra før står Telenor, Yara, Hydro, Statoil og Kongsberg i skammekroken etter alvorlige korrupsjonssaker.

Også idretten med sentralleder i NIF Idrettspresident Tom Tvedt er ikke bedre, de vil ikke ha offentlig tilsyn for allmenheten om bilag og regnskapsførsel. Her er det høg sigarføring. Stå på alle frivillige - stek mere vafler

Stortinget har ikke bare pålagt disse til å følge lover og regler, men krevd at de skal være etiske forbilder for andre i ansvarlig og redelig forretningsdrift.

Alle disse selskapene har nå dype riper i lakken. Fellesnevneren er at de er statseid. Det er skremmende å se hvilke kulturer som har fått lov å vokse fram.

Dette viser hvor farlig det er å ha en kultur blant næringslivstopper hvor de rekrutterer hverandre til toppjobbene, og ikke slipper til flinke folk.

Nå er det «inn» å si at noe er «leit», kan strekke seg til å si at noe er «pinlig». Andre greier å presse fram noen tårer på direktesendt TV. Ja, det skal ikke mere til for at Ola Normann er fornøyd og alt er tilgitt.

Europa blør

Så smalt det bomber i Brussel til forskrekkelse for alle og til glede for fanatikere. Vi har sikkert langt mer i vente. Det er vel slik at for sterkt troende IS-medlemmer at det er ingen store grenser mellom livet på Jorden og livet i Himmelen, også at den sikreste inngangsbilletten til Himmelens gleder er martyrdøden.

Den som dør i et selvmordsangrep mot fienden er en martyr - og er den modigste av de modige.

Det spiller ingen rolle hva alle politikere og kirkeledere sier. Faktum er at det pågår en krig i Europa. Ikke en konvensjonell krig. Det pågår en krig om verdiene, en krig mellom demokratiets frihetsverdier og barbariets verdier. I dagens aviser skrives det naturligvis Brussel-terroren med bred penn, og med referanse til flere innsiktsfulle personer. Det er rett og slett en sivilisasjonskrig, som det ser ut til at de ekstreme muhammedanerne og deres medløpere vinner.

Fare for demokratiet

Når alle skal ha noe å si, han micropartiene v're en fare for demokratiet. Da blir det plutselig ikke flertallet som bestemmer. Men blokkdannelser der Småpartiene har sine «kampsaker» og søker allianser med andre.

Høyres største utfordring et Frp som vil ha en mer restriktiv innvandringspolitikk, mens støttepartiene KrF og Venstres krever det motsatte. På sosialistisk side sliter Arbeiderpartiet med at Senterpartiet som taler jordbrukets og distriktenes sak, mens SV rendyrker sin miljøprofil samtidig som partiet forsøker å få sakseierskap til barnehager, skole og utdanning.

Smågodtkrise

Det lakkar og lir mot påske, so de seier i Senterpartiet indre kretsa

Vi venter i spenning på pressemeldingen fra Rema 1000, når smågodtkrisen kommer, regner med kritisk spørsmål i Stortingets spørretime fra Venstres smågodt talsperson om hva regjeringa har tenkt å gjøre med saka.

Krf og Venstre skal stille med egne smågodt talspersoner sies det fra informerte kilder.

Et stort jeeeeez vil går til alle smågodt-ambassadører og smågodt-journalister. Sender samtidig en varm tanke til Rema 1000

Ikke bli grunder

 

Er det noe poeng å være grunder, være en såkalt ressurs for samfunnet? Være et av de små, viktige samfunnshjulene regjeringen skryter de legger forholdene til rette for -  Nei. Fordi politikerne er noen grådig jævler som stjeler det du tjener og tramper på deg i tillegg - fordi de i samme slengen forteller deg at det du forsøker å få til av verdiskapning - har null verdi utover å fore statskassa ytterligere før du går konkurs. Så dropp det! Still deg heller opp i kø hos NAV. Sannheten er nemlig at politikkere ser deg i øyene og lyger deg rett opp i trynet når de sier at grundere er viktig for samfunnsutvikling og næringsliv. Hva med å legge forholdene til rette for at små næringsvirksomheter kan vokse, og vokse uten å bli kriminell på veien... Burde ikke det vært et mål? Alternativt kan du selvsagt få deg normal jobb - staten ansatte jo hele 9.000 nye papirflyttere i fjor, også kaldt byråkrater, så det er vitterlig muligheter. Det er nemlig statlige papirflyttere staten vil ha, ikke grundere.

Kjære politikker


Nå har jeg tenkt å skrive om noe jeg ikke kan.

Jeg har ikke gått i statsministeren sko, eller vært partileder for et opposisjonens parti. Jeg har ikke jobbet i årevis i statsforvaltningen - Nærings- og Handelsdepartementet, Finansdepartementet eller noen av de andre ansvarsfulle jobbene.

Jeg som en amatør, som har lagt to og to sammen:

På en måte er det kjempesmart å være veldig sparsom med å bruke petroleumsformuen vår. Den er stor, men den er bare verdsatt til fire ganger det vi har i utgifter per år. Fire årslønner, på en måte. Dessuten er ikke oljefondet penger under madrassen, men penger som på en innviklet måte er flettet inn i verdensøkonomien. - risikopenger.

Sett at vi hadde klart å lage et energi- og miljøeventyr som i stor stil hadde sikret inntekt, miljø og energi for videre generasjoner! Det ville jeg likt å bruke nesten alle sparepengene på!

Er det slik politiker, opposisjonen og deres rådgivere tenker?

Næringsutviklingspengene ser ut til å bli investert i utvikling av distriktene, men det er vel ikke nødvendigvis at Norges neste store businesseventyr tilfeldigvis vokser frem fra en krok yters i havgapet. Vel, det kan hende, men det er ikke sikkert. Noen må på vegne av oss alle ha i oppgave å ta initiativ til å skape noe slikt. Ha en plan av noe slag.

Jeg har hørt at noen ganger i historien trer det frem en landsfader eller landsmoder som med autoritet og visjon ser de lange linjene - som på en overbevisende måte klarer både å lede statsapparatet OG folket på en måte som gjør det mulig å gå i flokk og løfte seg fra en situasjon til en helt annen. Fra fattigdom til velferd. Fra fattigdom til et businesseventyr.

Lille fattige Norge har opplevd et oljeeventyret. Vi har fått et velferdseventyr. Nå trenger vi et nytt businesseventyr som skaper en overgang fra vårt oljeeventyr, og som er enda mer bærekraftig. Nå trenger vi en trygg, inspirert og visjonær landsfader eller landsmoder som ser de lange linjene - og som kan forene oss i en felles dugnad for en slik sak.

Nordmenn er gode til å gå fem mil på ski, men det ligger åpenbart ikke for Ola Nordmann å bli enig om vår barns framtid.

Vinglepartiet Venstre


Venstre er kjent som et vingleparti, men nå - under Trine Skei Grande - fremstår det som direkte useriøst. At det ikke er til å stole på som regjeringens støtteparti, overrasker vel ikke så mange. Men i asyl- og innvandringssaken er ikke partiet en gang enig med seg selv!

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum., tar ikke for hardt i når han uttaler at «det er uklokt av Venstre først å skrive under på et asylforlik i Stortinget før jul, for deretter å si nei til alle regjeringens forslag om asyl-innstramming i februar». Og det endatil før regjeringens konkrete forslag er fremmet for Stortinget!
Uklokt var det også av Høyreleder Erna Solberg å gi Venstre (og KrF) kunstig åndedrett ved å invitere dem med i et regjeringssamarbeid foran stortingsvalget i 2013. Uten denne dødshjelpen i valgkampen ville neppe Venstre, sannsynligvis heller ikke KrF, kommet over sperregrensen ved valget.

Hvor ofte du bytter profilbilde


Hvor ofte du bytter profilbilde på Facebook avslører deg

Halvdan Haugsbakken, som forsker på sosiale medier ved NTNU, sier det er en voksende forskningsinteresse for hvordan folk tar bilder seg selv, såkalt selfie-forskning.
- Så en person som publiserer mange profilbilder av seg selv hele tiden er nok ganske glad i seg selv, ja, og spør om bekreftelse fra andre. Spørsmålet er hvor akseptabelt andre sosiale medier brukere synes dette er, utdyper han.
Kremt. Interessant

SV er singelAvlat


Kristne har sitt tros-fundament forankret i Bibelen, som peker mot Gud, her henter de sin overbevisning om blant annet gode moralske verdier.

Har du ville ha vendt det venstre kinn til om noen hadde slått til det høyre?
Ville du ha delt ditt siste brød med naboen eller uteliggeren ? Javel, hvorfor gjør du det ikke da?
Vi hører kirkeklokkene ringe innimellom, men det er sjelden at noen snakker om Gud.
Jeg skjønte ikke hvordan det er mulig å være medlem av en kirke uten å tro, men i Norge er det sånn. Nordmenn tror mindre på Gud, men mere på menneskeskapt klimakrise, de vil heller ikke gi slipp på kristne feriedager for alt i verden. Ligger det så dypt og forankret din samvittighet og engasjement å hjelpe andre som du gir uttrykk for, eller kjøper du deg bare avlat?

Vær-bønna for dagenDu som bestemmer over været
La litt godvær komme til oss i Trøndelag
La min vilje skje i her, og din i Oslo
Gi oss i dag et solgløtt
Skyer og snø forlat oss, slik vi og forlater
Trøndelag i dårlig vær
Led oss ikke inn i regnvær
Men frels oss fra ullundertøy
For værvarslet er ditt
Og makten. Og æren. I evighet.

Støv på hjernen


Har kvinnekampen frigjort kvinner helt fra hus og hjem, er det ingen som har støv på hjernen lenger? Kakebaking og strikking er ikke kampsaker på 8 mars. Fisking og ølbrygging til er kulere. Verden trenger seg på, da blir strikketøyet, brøddeigen på benken din og fellesskap ikke så viktig lenger.

18 grader


Nå når de vise menn har vært i Paris og stilt inn termostaten, så kan vi nok bare ta det helt med ro.

Det blir dessverre ikke mer snø om så hele Norge sykler. Men vi får et forbedret lokalmiljø.
Kraftig satsting på kollektivtransport har vi hørt før. Virkeligheten er at tilbudet blir dyrere og dårligere.

 

Ekstrem-vær i Oslo


I dag ble det sagt på TV 2-nyhetene at et nytt ekstrem-vær er ventet. Bare noen få heldige utvalgte ville overleve, og hvem dette var skulle man få vite etter reklamepausen. Det var triste nyheter, og folket skjelver.

Yr.no meldte nå at snøen vil strømme ned på jorden, det skulle det gjøre i 1 til to dager til ende.
Det vi i min oppvekst kalte litt snø dvs. litt mere en rim om vinteren og noe minusgrader, heter nå ekstrem-vær. Dersom dette rammer hovedstadsområdet snakkes det om ekstrem klimaendring.
Håper ingen spioner her i landet rapporterer om vår sårbarhet til fremmede - fiendtlige makter!

Årets navn 2015

Norwegian Air Ambulance.
Bildene kan brukes fritt på Norsk Luftambulanse sine flater, men fotografen skal kontaktes hvis bildene skal brukes av andre. Magasin 0312


Alle er opptatt med å kåre årets navn 2015. Media er kyniske sådan: Hva gavner salget best i 2016. Vel overstått nyttårsfeiring forresten!
Mange datt ut i prologen for å bruke ski-språket:
Dyrebeskyttelsen for utrydningstruet arter falt ut, i den kategorien kom: Krf - med Knut Arild Hareide, samme med Venstres Trine Skei Grande. Kan nevne flere som SV og Miljøpartiet.
Juryen var lenge i tvil om Jonas Gard Støre også kom inn her under Pusekatter og Pudler, men flertallet mente at det var politikk han drev med.
Per Sandberg var lenge med, det samme Kong Harald og Mette-Marit, men på grunn av mye røking fikk de kraftig hosteanfall og gjekk ut. Senterpartiet ble disket på grunn av reklamen på genser «Staten er kuul»
Petter Stordalen kom ikke med på grunn av høyden, sammen med Rimi-Hagen som ville stille i åpen klasse.
Juryen var nær på å gå på en smell da Blogger Sophie Elise vartet opp med poesi: - With love from me to you.
Petter Northug røk ut, fikk gråteanfall samme skjedde med Magnus Moan. Terese Johaug gjekk ut tidlig da hun hadde glemt å lade opp batteriene. Hopplandslaget ble disket med alt for store dresser, de må stille i ekstra små strøelse sa juryen.
Til finalen kom Erna Solberg, Axel Lund Svindal, Jo Nesbø, Frelsesarmeen, Norsk Luftambulanse, Radiumhospitalet og ikke uventet Håndballandslaget for damer.
Målfoto måtte til og Årets navn ble Norsk Luftambulanse

Godt Nyttår


Facebook renner over av lykkeønskninger om Godt Nyttår

Alle nettaviser skriver om vindstyrken på nyttårsaften, i Trøndelag, på Vestlandet og i Fjellstrøkene utafor. NRK skal sende et totimers langt koseintervju med en mann som hevder at jorda er flat. TV2 bringer et eksklusivt anonymt intervju med den eneste av FrPs medlemmer som ikke mener at Skavlan må gå.
Nettavisene melder at Polet ikke er åpent. Per Sandberg melder at det er et overgrep.
NRK melder at 7 av 10 nordmenn tror vi feirer nyttårsaften fordi at det er den eneste dagen vi kan skyte opp raketter.
Dagsrevyen plasserer reportere på et sentralt veikryss på Østlandet, på en flyplass ved Jessheim, på en togstasjon ved Operaen, på ei hurtigbåtkai ved et rådhus, på en T-banestasjon i nærheten av Marienlyst. Alle kan rapportere om kaos i hele Norge. Godt Nyttår

Stakkars folk


Å oppdra barn er kanskje den vanskeligste oppgaven et menneske kan få, og - ironisk nok - å få barn er noe av det letteste et menneske kan gjøre.

Det som er trist er at vi får akkurat hva vi fortjener, enten det er unger, komikere, journalister eller politikere. I dag er alt avhengig av omsetning og meningsmålinger. Ingenting får se dagens lys om det ikke blir kvernet slik at det blir godkjent av majoriteten.
Så hvis du ikke er fornøyd med kvaliteten på norske våre politikere eller foreldre - og vil vite hvem som har skylden - ta en titt i speilet. Ferdig, neste

 

23 desemberHar fått Facebook-invitasjoner til støttegrupper av eventuelle smør- og ribbekriser, og for å få Hilde Hummelvoll tilbake som programleder i Kvelden før kvelden
Andre er sure for at Jul i Skomakergata er tatt av skjermen. Det blir debatt om dette på Aktuelt i mellomjulen.
Jeg Tenner fire lys. For meg som er til stede.
Har fått tretten julekort med bilde av små barn på skinnfell, og ønsker om julesnø, og håndskriftmaskinskrevne julekort med nytt om barn, barnebarn, kjæledyr, snødybde, julebakst, bærhøst, vedhogst, skiføre, soldager og sjukdomstilstander
Har fått mail fra Grete Roede om at appelsin er sunnere enn marsipan. Går i bakken av sjokk.
Gleder meg til 24 desember for da kommer sølvgutten som synger O helga natt - Da er det jul folkens

God Jul fra MannenHar Mannen med stor M rørt på seg i julestria? Litt ? han liker seg mest i regn og uvær.
Mannen kom ikke likevel i 2015. Dette er et stort tilbakesteg for alle mannfolk, også for Mannen. Nå får vi satse på at kvinnen kommer heller. Og det skal Mannen ha: Han kom ihvertfall ikke for tidlig.
Til ære for skisporten vil jeg kåre Axel Lund Svindal til årets Mann i 2015 med stor M. Mest fordi han er en kul mann og vinner alt, og hører på Bruce Springsteen.

Jordmor Matja


Matja er ei jordmor fra ei lita bygd, der bor hun i det lille tømmerhuset sitt. Du har kanskje sett det, for det skinner ei stjerne over taket på huset hennes nå rundt jul. Jeg besøkte jordmor Matja hjemme en kveld i julestria.

- Før var jeg ikke så opptatt av hvordan det så ut her hjemme. Så lenge jeg fikk båret inn ved, satt opp fuglebandet, pynta juletreet og vaska over golvet var det liksom jul, forteller jordmor Matja, mens hun serverer kaffe ved kjøkkenbordet.
Gjennom vinduet kan vi se julestemninga som er her ute på landsbygda.
Hun viser meg rundt i hjemmet sitt. ? Her lå sønnen min i ei krybbe da han var nyfødt. Han var så frisk og rein og god. Faren hans satt og lo, forteller jordmor Matja og smiler. Det er lenge siden sønnen var liten. Nå bor han på Stjørdal sammen med kona.
- Før kunne jeg liksom dra en krakk bort til vinduet og sette meg ned og se ut. Og finne harmonien.
En ting har hun likevel beholdt: Den lille krybba. Som jordmor hender det Matja får besøk av småfolk, som vil ta seg en blund og puste på ei stund. Da rugger jordmor Matja vogga og forteller små historier til dem

Jul på bygdaTil jul blir det en Felleskjøpet-sekk under juletreet, som står planta i ei fôrbot med kutterspon og strø. Nissen har på Felleskjøpet-dress. Og i nøttebollen finner vi sunt snacks bestående av kraftfor.
På badet er jurhygieneprodukter nøye linet opp i mønster. I vinduet brenner et mygglys til inntekt for Nord-Trøndelag rammet av kuttkatastrofen i jordbruket. I vinduet henger et flueband på rull med holder.

Jomfru MariaDu er i Midtøsten, det er natt, Kvirinius er landshøvding i Syria, du er på tur til Davids by for å registrere deg i folkeregistret, siden du tross alt er i slekt med han.
Typisk nok har du glemt å bestille hotellrom og når du kommer fram til Davids by Betlehem, er det stappfullt overalt.
Du får litt panikk, men møter noen gjetere ute på marka. Ikke det at rovdyrfaren er så voldsom i Betlehem, men de går likevel rundt og passer på sauene sine. De tipser deg om en stall som du kan sove i. Jaja, du har jo sovepose og liggeunderlag i bilen. Så du rigger deg til i stallen og har akkurat sovna, da du våkner av en lyd. Ikke en vanlig lyd, men et vræl. Et kvinnevræl. Du tenker bare Holy Christ, tar med deg et balltre og springer inn i stallen for å se hva som skjer. Der ligger det ei dame og føder.I det du kommer inn popper en unge ut av henne og du kjenner at dette har en viss preventiv virkning på deg. Så besvimer du. Du våkner opp av at en fyr som kaller seg Gabriel står over deg og sier noen velvalgte ord om fred på jord og at det ligger et barn i krybba der borte.
Du kommer deg opp, kikker på ungen, ser på mora som sitter der så uskyldig, rein og vakker. Og som nettopp har født himlenes kongesønn. Du hilser på henne og hun hilser tilbake: . Hei, jeg er Maria. Jomfru Maria. Så gir hun deg en klem og sier god jul.Jomfrufødsler er ikke for pingler, det skal være sikkert og visst.

Les mer i arkivet » Oktober 2016 » September 2016 » August 2016
hits